dimecres, 10 de juny del 2020

DIMECRES 10-06-2020

BON DIA! PER AVUI HEU DE FER...

MATEMÀTIQUES: VÍDEO INNOVAMAT

NATURALS: ANAU A LA PÀGINA.

CATALÀ: FITXES LLIBRE.

ANGLÈS: Consultar la pàgina d'anglès.

VALORS: Enquesta

Aquesta circular us l'ha enviat el centre via Gestib però hi ha famílies que no hi poden accedir.

Benvolgudes famílies,
Us informem que en data d'avui s'ha publicat el protocol d'aplicació als centres educatius per a la fase IIl. Que especifica la continuïtat de l'ensenyament no presencial . Així mateix la Resolució preveu l'obertura dels centres educatius per activitats lectives de caràcter presencial. S'inicien les activitats puntuals de manera presencial a partir del dia 8 de juny per a tots els nivells educatius.
Aquestes activitats s'adrecen a aquells alumnes que puguin acudir voluntàriament al centre per dur a terme tutories presencials, tutories d'orientació o activitats de reforç. Les tutories podran ser individuals o grupals, amb un màxim de deu alumnes per infantil i quinze alumnes per educació primària.
Els requeriments per dur a terme aquestes activitats exigeixen mesures de protecció rigoroses i seguir les indicacions prescrites pels equips sanitaris. Per tant és necessari sol·licitar una cita prèvia, amb el tutor/a, mestre/a especialista o de suport , l'orientador/a o algun membre de l'equip directiu. L'horari d'aquestes tutories és determina segons els horari habituals dels grups per tal de no interferir en l'activitat online.
Trobareu l'enllaç al protocol a la pàgina web del centre.
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11202/634883/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat on s'adjunten els protocols annex II i annex III amb les pautes pel correcte ús de material de protecció individual i col·lectiva.
Ens trobareu en el centre, telefònicament, o al correu electrònic si teniu dubtes al respecte.
Esperant l 'arribada de la nova normalitat rebeu un salutació cordial,
Agustina López Tomàs
La directora


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada